Πέμπτη, 30 Δεκεμβρίου 2010

Τι είναι και τι αρμοδιότητες έχουν οι ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ και ΤΟΠΙΚΕΣ Κοινότητες που μπαίνουν στην ζωή μας

Τι είναι και τι αρμοδιότητες έχουν οι ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ και ΤΟΠΙΚΕΣ Κοινότητες που μπαίνουν στην ζωή μας PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 29 Δεκέμβριος 2010

Αποκρυπτογραφώντας
τον ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ


Τι είναι και τι αρμοδιότητες έχουν 

οι ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ και ΤΟΠΙΚΕΣ Κοινότητες που μπαίνουν στην ζωή μας 
Ένας σημαντικός θεσμός που εισάγεται με τον "Καλλικράτη" είναι αυτός των  Δημοτικών και των Τοπικών Κοινοτήτων του κάθε νέου δήμου. Ο θεσμός θυμίζει τα Δημοτικά διαμερίσματα του "Καποδίστρια", αλλά οι διαφορές και το βάρος στην διακυβέρνηση του δήμου είναι πολύ μεγαλύτερο πλέον.
Κατ' αρχή Δημοτικές κοινότητες έχουμε για περιοχές μεγαλύτερες των 2000 κατοίκων. Αντίστοιχα οι μικρότερες έχουν Τοπική κοινότητα. 

Στην Δημοτική ή Τοπική κοινότητα υπάρχει το Συμβούλιο της με επικεφαλής τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο στην Δημοτική κοινότητα και τον πρόεδρο στην Τοπική κοινότητα.

Η Εκλογή των Προέδρων και Αντιπροέδρων των Δημοτικών Κοινοτήτων έχει προθεσμία ολοκλήρωσης την 02/01/2011 (ή 09/01/2011 αν απαιτηθεί).

Οι αρμοδιότητες του προέδρου της Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας είναι πάρα πολλές. 


 • Συμμετέχει στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου στις οποίες καλείται υποχρεωτικά με δικαίωμα ψήφου για θέματα που αφορούν την κοινότητα.
 • Ενεργεί πληρωμές με την πάγια προκαταβολή.
 • Εποπτεύει  τη συντήρηση του δικτύου εσωτερικής και αγροτικής οδοποιίας.
 • Μεριμνά για την καθαριότητα κοινόχρηστων χώρων.
 • Μεριμνά για την αποκατάσταση ζημιών επείγοντος χαρακτήρα σε δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης και ανάθεση εργασιών σε περίπτωση άμεσου κινδύνου.
 • Μεριμνά για την αποκατάσταση ζημιών στο δίκτυο φωτισμού.
 • Είναι ο υπεύθυνος της ομάδας πυρασφάλειας της κοινότητας
 • Είναι αρμόδιος για την προστασία της δημοτικής περιουσίας στα όρια ευθύνης του.
Οι αρμοδιότητες των συμβουλίων δημοτικών /τοπικών κοινοτήτων έχουν τις παρακάτω αρμοδιότητες:
 • Συμμετέχουν στην κατάρτιση του Επιχειρησιακού  και Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου 
 • Εισηγούνται στην εκτελεστική επιτροπή του δήμου για τις προτεραιότητες τοπικής ανάπτυξης και των αντιστοίχων δράσεων
 • Αποφασίζουν την προέγκριση ίδρυσης ή εγκατάστασης καταστημάτων, επιχειρήσεων και λοιπών δραστηριοτήτων και για την άδεια λειτουργίας μουσικής.
 • Προτείνουν τους χώρους λειτουργίας λαϊκών αγορών, υπαίθριου εμπορίου, πανηγυριών
 • Με απόλυτη πλειοψηφία και αιτιολογημένη απόφαση εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τη χορήγηση οικονομικών βοηθημάτων σε οικονομικά αδύναμους κατοίκους της.
Τα οικονομικά τους
Στον προϋπολογισμό κάθε Δήμου προβλέπεται υποχρεωτικό ποσοστό για την κατανομή των πόρων που αφορούν στις Δημοτικές Ενότητες βάση σχετικής απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Στις Τοπικές αλλά και στις Δημοτικές κοινότητες συνίσταται πάγια προκαταβολή από σχετικό κωδικό του προϋπολογισμού του οικείου δήμου. Το ύψος της προκαταβολής καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, μετά από γνώμη της ΚΕΔΚΕ, στη βάση πληθυσμιακών και γεωγραφικών κριτηρίων.
Η Συνέλευση κατοίκων Τοπικής κοινότητας

Ένας ακόμη όρος που μπαίνει στη ζωή μας πλέον είναι και η Συνέλευση κατοίκων τοπικής κοινότητας. Η Συνέλευση συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το χρόνο με συμμετοχή των κατοίκων και των φορέων της τοπικής κοινότητας και έχει τη δυνατότητα να προτείνει στο δήμο:


 •  Την παροχή κοινωνικών ή άλλων υπηρεσιών για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών
 •  Τη λήψη μέτρων για την προστασία των ηλικιωμένων και των παιδιών
 •  Τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν
 •  Την παροχή υπηρεσιών για την τουριστική αξιοποίηση και προβολή της τοπικής κοινότητας
Τι βάζουν στην τσέπη τους οι Πρόεδροι και Αντιπρόεδροι
Επειδή σίγουρα το μυαλό όλων μας πάει στο πόσο δαπανηρός θα είναι ο νέος θεσμός με τους τόσους Προέδρους, πρέπει να αναφέρουμε ότι όπως αναγράφετε στον Καλλικράτη στον πρόεδρο του συμβουλίου της δημοτικής αλλά και της τοπικής κοινότητας παρέχονται από το δήμο μόνο έξοδα κίνησης που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μετά από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και δεν παρέχεται οιοσδήποτε μισθός. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου